СПЕЦИАЛИСТИ

н.с. Стефан Шивачев – Директор
Роден на 17 юли 1954 г. в Пловдив. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност история през 1979 г. Работи като учител (1979-1980), журналист в Българска телевизия (1980-1985), уредник в Регионален исторически музей – Пловдив (1985-1988), научен сътрудник в Регионален исторически музей – Пловдив (1988-1993). Директор на музея от 1993 г. Научни интереси – Българският национален въпрос и история на Пловдив. Има над 80 научни публикации, сред които монографията „Тракийската организация в Пловдив” (1997) и „Книга за Пловдив” (в съавторство, 1999).
E-mail: ssh@historymuseumplovdiv.com

 

Вера Кисьова – Завеждащ отдел
Родена в Пловдив. Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност история през 1981 г. Работи като специалист в Държавен архив Пловдив и уредник в Регионален исторически музей – Смолян. От 1989 г. e уредник в Регионален исторически музей – Пловдив и завеждащ отдел „Книгоиздаване” от 2002 г. Научните и интереси са в областта на културната история на Пловдив. Автор на редица изложби и научни публикации.
E-mail: vkissiova@hotmail.com


Мария Карадечева – Главен уредник
Завършва история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Четири години работи като учител. През 1987 г. постъпва на работа в отдел „Съединение на България 1885 г.” на Регионален исторически музей – Пловдив. От 1989 г. се занимава с образователните програми в музея. Има два спечелени проекта към Центъра за изкуства „Сорос” – “Късчета памет” (1998). и „Памет за утре в музейната работилница” (1999). Специализира в Полша (2000) и САЩ (2004). Главен уредник в Регионален исторически музей – Пловдив от август 2011 г. Научни интереси – Източна Румелия и Съединение на България.
E-mail: mariakaradecheva@yahoo.com


н.с. II ст. Иванка Митева
Родена в Пловдив през 1959 г. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност история през 1982 г. Две години работи като учител по история. От 1987 г. научен сътрудник в Регионален исторически музей – Пловдив. Изследва проблемите на социалната и демографска структура на Пловдив. Има публикации в съответната област. Автор на редица музейни изложби.
E-mail: miteva_i@abv.bg


д-р Видин Сукарев – Уредник
Роден на 13 май 1977 г. в Пловдив. Завършва история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методии” през 2000 г. Работи като учител (2000-2003) От септември 2003 постъпва на работа в Регионален исторически музей – Пловдив. През 2009 г. защитава дисертация за придобиване на научна степен „Доктор по история” на тема „Духовна култура и душевност на българина ХV-ХVІІ век” Научни интереси – история на българската култура, история на България ХV-ХVІІ век, средновековна история, история на Пловдив.
E-mail: vidboy@abv.bg

 


Кръстина Нешева – счетоводител
Родена на 18.04.1962 г. в Пловдив. Работи в Регионален Исторчески музей от 5.03.2007 г.
E-mail: nesheva1962@abv.bg

 

Пламен Четелязов - Уредник и Връзки с обществеността

Пламен Четелязов е роден в Пловдив на 29.11.1982 г. Учи в хуманитарна паралелка с математика и английски в СОУ "Патриарх Евтимий", след което записва икономика на социално-културната сфера в УНСС. Участва в програмите за културен обмен между България и САЩ. Магистър по медийна комуникация (журналистика, реклама и PR) в Пловдив. Публикува свои текстове в списание "Mylife", по-късно става редактор във вестник "Анонс". Работи в Регионален исторически музей - Пловдив от 17.10.2011.

E-mail: rimplovdiv@gmail.com

 

Румяна Тодорова-Донева – Екскурзовод
Родена в Пловдив. През 2001 г. завършва ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр.Благоевград, специалност: история. Работи в Регионален исторически музей - Пловдив от 17.08.2011. Научни интереси - Античност, Краезнание, История на Пловдив.
E-mail: historymuzeumplovdiv@gmail.com

 


Александър Пижев – Завеждащ отдел
Роден през 1949 г. в Пловдив. Завършва историия във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методии”, 1980 г. Работил е в Регионален археологически музей – Пловдив и като етнограф в сдружение „Старинен Пловдив”. В Регионален исторически музей – Пловдив е на работа от 1990 г. като уредник. От 1997 г. завеждащ отдел „Българско Възраждане”. Научни интереси – архитектурна и църковна история. Автор на книгите – „Очерци за историята на Пловдив”, „Старинен Пловдив”, „Православни храмове в Пловдив”, „Българската Голгота” и „Пловдив преди и сега”.
E-mail: hm_plovdiv@mail.bg


Експозиция „Съединение на
България 1885 г.”

Експозиция „Съединение на България от 1885 г.” е разположена в сградата на Областното събрание /парламент/ на Източна Румелия. Тя е проектирана от архитект Пиетро Монтани и е едно от неговите най-значими творчески постижения. Роден в областта Савоя, той става част от многобройната колония чужденци, установили се в Пловдив след Руско-турската освободителна война /1877-1878 г./. Строителството на сградата продължава от 1883 до 1885 г. под ръководството на архитект Оскар Льофе. За заседанията на депутатите е предвидена просторна парламентарна зала, а страничните крила са предназначени за работа на администрацията. На 6 септември 1885 г. е провъзгласено Съединението на Източна Румелия и Княжество България и тъй като столица на обединената българска държава е София, сградата остава без първоначалното си предназначение. През март 1886 г., със заповед на министър-председателя Петко Каравелов, в нея се настанява Пловдивската народна библиотека и музей. Близо 100 години това е най-значимият културен институт в Пловдив. През 1895 г. тук е учредена пловдивската Търговско-индустриална камара, през 1912 г. се създава и Дружеството на южнобългарските художници, организирани са първите  художествени изложби. През годините автентичният вид на сградата е съхранен и тя продължава да е едно от културните средища на Пловдив.


Музейната експозиция „Съединение на България 1885 г.” е открита през 1985 г. по повод  честване 100 годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – събитие превърнало се в национален символ на новата ни история. Експозицията обхваща периода от подписването на Берлинския договор през 1878 година, който разпокъсва земите, населени с българи на пет части, до Сръбско-българската война от 1885 г. Основните акценти са върху изграждането и развитието на Източна Румелия като втора българска държава, подготовката и осъществяването на Съединението с Княжество България на 6 септември 1885 година. Върху площ от 900 кв.м. в пет зали са разположени оригинални експонати /лични вещи, печати, наградни знаци, хладно и огнестрелно оръжие/, снимки и документи на участници в Съединението и Сръбско-българската война. Подготовката и реализирането на Съединението са дело на цялото българско общество – уникален пример за единодействие на народ и водачи. Съединението дава знак за жизнеността, издръжливостта и порастналото самочувствие на българския народ. След неговото признаване българската държава разширява значително територията и увеличава населението си, а с това и  влиянието си пред Великите сили и Османската империя за окончателното разрешаване на българския национален въпрос – обединението на всички населени с българи земи в едно  Отечество.

 

Музейна експозиция "Девети пехотен пловдивски полк във войните за национално обединение"

Трябва ли и по какъв начин да бъде показана военната ни история в експозициите на регионалните музеи в България? Така, че да бъде различна в Пловдив, Сливен, Бургас, Варна, Русе, но да представя истината за българските войни за национално обединение. Този въпрос ни вълнува от доста години в Регионален исторически музей - Пловдив и неговия отговор намерихме в процеса на подготовката на честването на 125-годишнината от създаването на Девети пехотен пловдивски полк. Всъщност неговото точно наименование е "Девети пехотен на Н. Ц. В. Княгиня Клементина полк". Създаден е в края на 1885 г., след Съединението на Княжество България и Източна Румелия, като резултат от военно-териториалното деление на страната и полковата организация. Рекрутира се в района на днешната Пловдивска област, без Карловско, Първомайско и Асеновградско и става символ на воинската доблест на пловдивчани и жителите на околните общини. Така войниците в ротите са от близки селища, познават се, заедно делят несгодите на воинския живот, подкрепят се в тежките моменти на боя. Полкът е наследник на славните традици на Четвърта опълченска дружина, която след Освобождението се разполага в Пловдив; на Втора дружина на Източнорумелийската милиция, която под командването на майор Данаил Николаев на 6 септември 1885г. обявява Съединението на България и участва в неговата военна защита на Сливница.
В експозицията, която открихме на 21 юни 2011 г. в сградата на музея на пл. "Съединение" № 1 в Пловдив, представяме подготовката и участието на полка във войните за национално обединение. Благодарение идеята на полковник Васил Делов – командир на полка в края на ХІХ век, имаме възможността да покажем изключително качествен снимков материал за офицерите, войниците, техните занятия и живот в казармите на полка – това е образът на българския воин. От военните архиви и нашите фондове издирихме фотографии от фронтовия живот, които маркират времена и места на славни победи – освобождението на Родопите и Беломорието и офицерите на полка при Шаркьой на Мраморно море по време на Балканската война; кратките но кръвопролитни сражения при Серка планина и Криволак  по време на Междусъюзническата война, когато полкът участва в разгрома на сръбската Моравска дивизия; първата отбрана на Дойран и сраженията при Завоя на река Черна по време на Първата световна война, когато полкът в непрекъснати боеве губи значителна част от своите войници и офицери и поручиците поемат командването на дружините; героичните сражения при Деве баир, Крива паланка, Стражин, Страцин и Куманово през Втората световна война.
Несъмнено най-голям интерес предизвиква колекцията оръжие, с което е въоръжен полка от създаването му до неговото разформироване през 1955 г. и военните трофеи – пленено турско знаме от Родопския отряд през 1912 г., пушки, пистолети и униформи.  Но не по-малък е интересът към ордените и медалите на героите от войните, картините на военния художник Христо Станчев, инструментариума на военния лекар д-р Михаил Кръстев, „военното творчество” измайсторено от войниците в окопите на Първата световна война. За да направим експозицията по-интересна за децата,  възстановихме команден пункт на полка от 1917 г., когато негов командир е легендарният полковник Борис Дрангов. Тук оригинални са офицерското походно легло, полковата пишеща машина и телефон.
Показател за актуалността на тази музейна експозиция е интереса на обществеността още в процеса на нейната подготовка. Трогателни бяха жестовете на бивши войници и офицери от полка и техните наследници, които дариха ключа от неговата казарма и трофейно оръжие (полковник Генко Челибаков); манифеста за влизане на България в Първата световна война, прочетен пред полка през октомври 1915 г.; пълния набор от снимки на полковник Иван Бонев - командир на полка по време Отечествената война (неговият син д-р Боню Бонев); снимките на генерал Никола Генчев – командир на Втора пехотна дивизия (неговият син професор Любомир Генчев) и още много други. Десетки бяха хората, които дойдоха с молба за изясняване съдбата на техни дядовци и бащи – загинали воини от 9 пехотен или другите полкове на българската войска.
Тази експозиция показва един от пътищата, по който съвременните музеи трябва да търсят своята концепция за българската военна история. Тя трябва да присъства в техните експозиции вълнуваща и разнолика, защото всеки пехотен, кавалерийски или артилерийски полк пази съкровени тайни от нашето минало. Ние българите трябва да се гордеем и да не забравяме военните подвизи на своите деди. Когато във военна болница след превземането на Одринската крепост запитали войник с отрязана ръка, защо е тъй усмихнат и окрилен, той отговорил: "Да, ръката ми стана по-къса, но България стана по-голяма!" Ето така се изгражда България.

 

Регионален исторически музей - Пловдив

ЕКСПОЗИЦИЯ "СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 1885 ГОДИНА"

пл. "Съединение" № 1
4000 Пловдив

телефон: 032/629409
факс: 032/269955


Експозиция „Българско
възраждане”

Експозиция „Българско възраждане” се намира в Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив” в къщата на Димитър Георгиади – паметник на културата от национално значение. Сградата е построена през 1848 г. от майстор хаджи Георги от родопското село Косово по поръка на богатия български занаятчия Георги Кендинденоглу. До средата на 20 век в нея живеят наследниците на неговия зет Димитър Георгиади, последните от които я продават на община Пловдив.
Къщата на Георгиади е представител на широкоразпространения през 19 век архитектурен тип на пловдивската симетрична къща. Около просторни салони в средата на всеки етаж са разположени симетрично четири стаи. Стените на фасадите и във вътрешността на къщата са богато изписани с геометрични и растителни орнаменти и зооморфни фигури. Уникален за къщата е салонът на първия етаж, оформен като покрит двор. Той е своеобразно продължение на градската улица към вътрешния двор на сградата. Вторият етаж на къща Георгиади е най-представителния, с разноцветното си вътрешно изписване с богато резбованите тавани, врати и долапи и характерните декоративни ниши – „алафранги”.
След първата реставрация, през 1961 г. тук е разположена музейна експозиция, посветена на Българското възраждане и национално-освободителните борби. През 2006-2007 г. сградата е реставрирана по проект на Правителството на Япония и ЮНЕСКО, а експозицията е осъвременена и обновена.

 

Експозиция „Българско възраждане” проследява историята на град Пловдив от 15 до 19 век. Експозиционната площ е 825 кв.м., разположена в единадесет зали и два салона, при съответното художествено оформление, което не накърнява вътрешната архитектура на къщата. Богатият веществен, документален и снимков материал дава възможност на посетителите да се потопят в атмосферата на далечното минало на града – време на чуждо владичество, но и време на отстояване на националната идентичност на българите. В залите на първия етаж са представени етническото многообразие и стопанското развитие на Пловдив от османската епоха. На втория и третия етаж са развити темите за борбата на българите за новобългарска просвета, самостоятелна църква и национална независимост.

 

Регионален исторически музей – Пловдив
Експозиция Българско възраждане
ул. Цанко Лавренов № 1
Пловдив 4000

 

телефон: 032/623378 032/623379

факс: 032/269955


Експозиция
„Книгоиздаване в България
през втората половина на 19 и началото на 20 век”

Сградата, в която се помещава експозицията е построена в средата на 19 век и е типичен представител на българската възрожденска архитектура. Основите са каменни и стъпват върху отвесните скали на Таксим тепе. Главната фасада е оформена с четириколонен портик, който носи богато украсен кобиличен фронтон. Едноетажната жилищна част е пример за широко разпространената пловдивска симетрична къща. Централната част е заета от тържествен салон с цветно изписани стени и дървен таван с резбована композиция „слънце”. Преходът от тавана към стените е богато изписан – редуват се 12 медалиона с пейзажи и 12 кошници с цветя. Кабинетът на книгоиздателя е изписан с интересен шахматен орнамент, едната от стените се заема от долапи с автентични резбовани врати. В северозападната стая е иззидана голяма печка с оригинална пластична гипсова украса. Дървеният таван тук е подменен с измазан и е изписан с декоративна портретна живопис. В един от четирите мадалиона е изобразен Йохан Гутенберг.

 

Експозицията на Регионален исторически музей – Пловдив, за историята на книгоиздаването в Пловдив и Пловдивския край е открита през 1975 г. в дома на основателя на модерното българско книгоиздаване Христо Груев Данов. В шест зали са показани уникални образци на печатната възрожденска книга. Проследени са етапите в развитието на учебното дело на базата на издателската дейност на Христо Г. Данов и Драган Манчов – основни снабдители на българските училища с учебници и учебни пособия, както и дейността на други изтъкнати книжовници и просветни дейци като х. Найден Йованович, Йоаким Груев и др. Отразена е ролята на град Пловдив като център на българската просвета и култура през втората половина на 19 и началота на 20 век. Пресъздадена е точно обстановката в работния кабинет на Христо Данов, уредена е възстановка на класна стая от епохата на Българското възраждане. В пристройката на къщата – музей са експонирани печатарска техника и машина тип „американка”, оригинални снимки от печатницата на Христо Данов в Пловдив и е възстановена книжарница с учебни помагала и книги в стила на някогашните книгопродавници.

 

В отдел „Книгоиздаване в България през втората половина на 19 и началото на 20 век” на музея се съхраняват над 5000 тома книги, уникални издания, географски карти и учебни картини и помагала, предмети от бита, лични вещи и кореспонденция на Христо Данов и неговото издателство.
Сградата е архитектурен и исторически паметник от национално значение. Реставрирана е през 1974/1975 г. от НИПК /Национален институт за паметниците на културата/ по проект на арх. Дикиджиев и изписана от група под ръководството на художника Зденек Крачевски.

 

Регионален исторически музей – Пловдив
Експозиция „Книгоиздаване в България през втората половина на 19 и началото на 20 век”
ул. Митрополит Паисий № 2
Пловдив 4000

телефон: 032/629405
факс: 032/269955


Музеен център
за съвременна история

Сградата е построена през 1895 година за офицерски клуб. От 1905 до 1923 година е „Народен дом”, към който има работнически театър, духова музика, оркестър и вечерно училище.

През 1951 година сградата е предоставена за Музей за историята на капитализма, работническото движение и социалистическото строителство. Днес в нея се намира Музеен център за съвременна история с просторна, модерно оборудвана зала, която дава възможност за представяне на художествени и фотографски изложби, презентации, семинари и други публични прояви. 

Постоянната експозиция „Душата на японската кукла” представя историята на японските кукли.
Куклите имат особено място не само в дома на всеки японец, но и в неговия бит. С тях са свързани всички най-обичани празници в страната. Така когато в дните на смяна на сезоните  момчетата и момичетата съзряват, за първи път им се подаряват специални фигурки. Това е празникът Секку.От древността до днес японците се отнасят към куклите си като към живи същества. Затова, когато те остареят или станат ненужни, собствениците им не ги хвърлят, а устройват истински прощални церемонии и погребения. Куклите се отнасят в някой храм за сбогуване, като към всяка от тях се изказва благодарност. След това се изгарят.

В пет витрини  са показани някои от най-разпространените кукли за момичета, всяка създадена от историята на стара легенда. Представени са комплектите „Хина нингьо” – императорска сватба от Киото /старата столица на Япония/ и Едо /старото име на Токио/ - подреждани всяка година на 3 март в домовете, където има момиченце и комплект кукли за празника на момчето „Танго но секку”.Отбелязван на 5 май, той от 1945 г. е обявен за национален празник – Ден на детето. Показана е традиционната японска дреха „кимоно” в нейния летен вариант наричана „юката”, както и музикалния инструмент „кото”.

Тази изложба дължим на сътрудничеството на Регионален исторически музей – Пловдив и Японската агенция за доброволци в чужбина /JICA/, която датира от 1999 г. През 2005 г. японската доброволка Юко Накаджима заедно със свои приятели от префектура Сайтама, организира събирането на куклите, а JICA осигури необходимите средства за транспорт до България. Пратката пристига в Регионален исторически музей – Пловдив през месец юли 2005 г. – шест сандъка с общо тегло 430 кг. В нея са включени 20 отделни кукли, четири групи с по над 40 кукли, стативи за групите, играчки, аксесоари. Общата стойност на дарението е над 30 000 $.
 Настоящата експозиция е реализирана през 2010 г. по художествен проект на Константин Камбарев със финансовото съдействие на Японското посолство в България.

 

Регионален исторически музей – Пловдив
Музеен център за съвременна история
ул. Ангел Букорещлиев № 14
Пловдив 4000

телефон: 032/628886   032/634512
факс: 032/269955


КОЛЕКЦИЯ
„Д-Р КОНСТАНТИН СТОИЛОВ”
Д-р Константин Стоилов е роден в Пловдив на 23 септември 1853 година. Получава солидно образование – завършва Робърт колеж в Цариград и право с докторска степен в Хайделберг, ставайки първият българин доктор по право. Министър-председател на България за кратко през 1887 и от 1894 до 1899 г. Основател през 1894 г. на Народната партия. Второто му управление се счита за един от най-успешните за Българското княжество периоди в годините между Освобождението и Балканските войни. Умира в София на 23 март 1901 г. Колекцията е дарение от наследниците на д-р Константин Стоилов и включва лични вещи, художествени произведения и снимки. Особен интерес представляват парадната шпага, подарена на д-р К. Стоилов от княз Александър Батенберг; офицерска сабя на д-р К. Стоилов, с която той участва като доброволец в Сръбско-българската война; пътническата му чанта, с която е пътувал в чужбина; а също портретните снимки на княз Александър, княз Фердинанд и на княгиня Мария-Луиза със съморъчно изписани техни автографи за д-р Стоилов.

КОЛЕКЦИЯ
„БОЖИДАР ЗДРАВКОВ”
Божидар Здравков е роден на 30 януари 1884 г. в Пирот. Учи право в София и в Загреб. От 1914 г. живее в Пловдив и се утвърждава като виден юрист, общественик и политик. Кмет на Пловдив 1932-1935 г. и 1936-1939 г. Има големи заслуги за модернизацията на града и утвърждаване на международния мострен панаир. Умира на 25 септември 1959 г. в Пловдив. Колекцията, постъпила в музея през 1994 г., е дарение от децата му Бистра и Андон Здравкови и включва лични вещи, ордени и медали, снимки и документи.

КОЛЕКЦИЯ
„ИВАН АНДОНОВ”
Иван Андонов е роден в с. Мурсалково, Чирпанско на 28 юни 1854 г. Известен деец на национално-освободителното движение, учител, адвокат, общественик. Член и секретар на Българския Таен Централен Революционен Комитет за съединение през 1885 г. През 1985 г. наследниците на Иван Андонов даряват на Регионален исторически музей – Пловдив негови лични вещи, ордени, медали, документи и снимки.

КОЛЕКЦИЯ
„БРАТЯ ГЕШОВИ”
Документите на една от най-известните пловдивски фамилии са богато свидетелство за миналото на Пловдив през 19 и началото на 20 век. Търговските книги и тефтери, многобройна кореспонденция, разписки, полици, менителници и др., написани на различни езици – български, гръцки, османотурски, сръбски, френски, немски, дават сведения за занаятите, търговията, лихварството и селското стопанство не само в българските земи, но и в страните, в които търговската кантора „Братя Гешови”реализира своята дейност. Немалка част от документите свидетелстват и за личния живот на членовете на фамилията, а тези притежание на полк. Евстрати Гешов за неговата военна дейност по време на Войните за национално освобождение и обединение.

КОЛЕКЦИЯ
„УЧЕБНИ КАРТИ И ПОСОБИЯ”
Колекцията включва около 1000 броя географски стенни карти и учебни картини, издания на Христо Г. Данов. Първите осем карти, Данов отпечатва във Виена през 1863 г., а на Първото българско земеделско-промишлено изложение, той е награден със златен медал за „Карта на България и прилежащшите ней държави”.

КОЛЕКЦИЯ
„ОРЪЖИЕ ОТ НАЦИОНАЛНО-ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ”
Богатата колекция от над 200 оръжия води началото си от 90-те години на 19 век и е събрана от Окръжната постоянна комисия в Пловдив от участници в Априлското въстание и техните наследници. Това са различни видове кремъчни пушки, сред които се откроява местното производство „сливенски тип”. Кремъчните пистолети са от „балкански”, „албански” и „френски” тип, както и двуцевни и тип „тромбон” с разширяваща се цев. Хладното оръжие е представено от ятагани с богата художествена украса, калъчи и ножове. Към колекцията принадлежат различни видове барутници и кутии за куршуми.

КОЛЕКЦИЯ
„ПЕЧАТИ НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ”
Регионален исторически музей – Пловдив притежава колекция от 415 броя печати, свидетелствуващи за териториалната и административна уредба на Източна Румелия, сред които са печати на общински и околийски управления, кметове, кметски ковчежничества, на филипополския губернатор, на жандармерията, на църковни и училищни настоятелства, македонски дружества, печат на Временното правителство от 6 септември 1885 г., личните печати на Захари Стоянов, д-р Рашко Петров и др.

КОЛЕКЦИЯ
„ИСТОРИЧЕСКИ ФОТОГРАФИИ”
Регионален исторически музей – Пловдив притежава стотици фотографии, запечатали образите на видни дейци на обществения и политическия живот от втората половина на 19 век. Те са дело на първите фотографи, които започват работа в Пловдив след 1850 г.

КОЛЕКЦИЯ „НУМИЗМАТИКА”
Монети от времето на турските султани Абдул Хамид І, Селим ІІІ, Махмуд ІІ, Абдул Меджид, Абдул Азис и Мехмед V.

КОЛЕКЦИЯ
„ОРДЕНИ И МЕДАЛИ”
Регионален исторически музей – Пловдив притежава изключително разнообразна колекция от ордени, медали и различни други наградни знаци. Голяма част от тях са военни, свързани с участието на българския народ в Руско-турската освободителна война, Сръбско-българската война, войните за национално обединение и Втората световна война. Някои възспоменават българските освободителните борби в Македония и Одринско. Съществен е броят на наградните знаци на участници в антифашисткото съпротивително движение през периода 1941-1944 г. Немалко наградни знаци са от мирно време – отбелязващи паметни събития, като Освобождението, Съединението, обявяването на Независимостта на България, строежа на социализма; наградни знаци за граждански заслуги, обществена и управленска дейност на видни пловдивчани; награди от различни културни конкурси и фестивали на отделни лица или творчески организации и мн. др.

КОЛЕКЦИЯ
„ИСТОРИЧЕСКА ЖИВОПИС”
Регионален исторически музей – Пловдив притежава малко известни картини на българска историческа тематика от художниците Златьо Бояджиев, Георги Божилов, Борис Дочев, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Александър Поплилов, Цветана Станчева, Димитър Йончев и др.

КОЛЕКЦИЯ
„ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ”
Във фондовете на музея се намира богата колекция от огнестрелно оръжие, използвано по време на Руско-турската освободителна война през 1877-1878 г., Сръбско-българската война, Войните за национално  освобождение и обединение и Втората световна война – пушки и карабини „Крнка”, „Уинчестер”, „Манлихер”, „Бреда”, „Маузер”, пистолети и револвери „Смит и Уесън”, „Парабелум”, „Нагант”, „Маузер”, „Валтер”, „Star”, „Dreitse”, картечни пистолети немско, съветско и британско производство и др.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
1- 4 КЛАС

ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  1885”


I."АЗ ПОСЕЩАВАМ МУЗЕЙ" ПЪРВА ЧАСТ


1 ТЕМА "Какво е това музей?"
2 ТЕМА "Раждането на музея"
3 ТЕМА "Експонат"
4 ТЕМА "Колекция"

Практическо занимание: Уредникът развежда децата из експозицията, като разяснява понятията „музей”, „експонат”, „експозиция”, „фонд”.
„Игра на детектив” – Целта на играта е правилното ориентиране из музейните зали.

 

II.”КЪСЧЕТА ПАМЕТ”


1 ТЕМА "ОТ НАШИЯ ПРАТЕНИК В МИНАЛОТО" – Уредникът в музея разказва легенда за възникването на Пловдив, тепетата и река Марица. Прочита извадки от описания на града от пътешественици. Децата се запознават с имената на града, тепетата и реката.
Практическо занимание: Върху предварително подготвена карта на града децата нанасят с цветни кърфички разположението на тепетата и реката.
2. ТЕМА ПЛОВДИВСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА”
3. ТЕМА "ГРАДСКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОСТЮМ"
4. ТЕМА "ПИСМОТО И НЕГОВИТЕ СПЪТНИЦИ - МАРКА КЛЕЙМО, ПЕЧАТ" – Уредникът разказва накратко историята на пощенската кореспонденция.
Практическо занимание: Децата измислят проекти за пощенска марка.
5. ТЕМА "УРОКЪТ НА ОРЪЖИЕТО" – Заниманието преминава с показване на оригинални експонати от колекциите на музея и разясняване типовете оръжия – хладно и огнестрелно.
6. "АЗ НЕ РУША, АЗ ПОМНЯ И СЪЗДАВАМ"
7. "ПЪТЯТ НА КНИГАТА"


пл. „Съединение” № 1
За заявки: Мария Карадечева, тел. 032/62 94 09


ЕКСПОЗИЦИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

„С ЛЮБОВ И МАЙСТОРСТВО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ” - естетиката на пловдивската възрожденска къща – 2 занятия.
І-во занятие – децата се запознават с основните характеристики  на възрожденската къща – еркери, комини, алафранги, дърворезбовани тавани, фризове, долапи и т.н., обитавайки в оригиналната атмосфера като основната цел е да се привлече вниманието им върху красотата и многообразието на декоративните елементи.
ІІ-ро занятие – практическо – учениците се разделят на 3 групи: едните рисуват по избор декоративен елемент от дърворезбовани тавани, алафранги, држжки-чукчета от ковано желязо за входни порти,външен изглед на къща „Георгиади”, след което сами определят най-добрите рисунки, за да бъдат изложени на специално табло, другите се опитват да „съградят” къща „Георгиади”, подреждайки пъзела-макет на къщата като се засича бързина. Третата група решава игрословица като открива от разбъркани букви думички-термини, характерни за възрожденската къща – мангал, долап, одая, оджак, хает, кобилица, миндер и др.

 

ул. "Цанко Лавренов" № 1

телефон: 032/623378

телефон: 032/633379

 

ЕКСПОЗИЦИЯ „КНИГОИЗДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX В.”


„КИЛИЙНОТО И ВЗАИМНОТО УЧИЛИЩЕ”


Запознаване с учебни пособия и книги, използвани в килийните училища.
Наказания /спомените на Христо Данов за наказанията в килийното училище в Клисура/.
Работа на учениците с взаимоучителните таблици на Христо Г. Данов: четене и коментар на четивата за здравето и доброто поведение на ученика.

Заниманието се провежда във възстановената класна стая от епохата на Възраждането, в дома на книгоиздателя Христо Г. Данов.


ул. „Митрополит Паисий” № 2
За заявки: Вера Кисьова, тел. 032/62 94 05


ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
5- 8 КЛАС

ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  1885”

 

"АЗ ПОСЕЩАВАМ МУЗЕЙ" ВТОРА ЧАСТ

 

1 ТЕМА "Историческият музей"- подробно представяне на експозициите и техните сгради"
2 ТЕМА "Как живеят вещите в музея"
3 ТЕМА "Посетител в музея"
5 ТЕМА "Как да си направим музеен кът в училище?"


пл. „Съединение” № 1
За заявки: Мария Карадечева, тел. 032/62 94 09

 

ЕКСПОЗИЦИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

"ВСИЧКИ ЗАЕДНО" – етническото многообразие на възрожденския Пловдив -2 занятия
Децата се запознават с многоликия бит и култура на нашия град, като разказът за него е предимно на езика на възрожденски автори – Любен Каравелов, д-р Иван Богоров, Константин Моравенов, което помага на децата с настроение да усетят и се насладят на духа на възрожденския Пловдив. Учениците се запознават с основните отличия в облеклото, храната, нравите, поминъка на различните етноси като в същото време проследяват взаимното проникване на културата на различните народи. В работни листове разпознават петте азбуки – кирилица, гръцка, арменска, еврейска, арабска и правят портрет на отделните етнически групи.

 

ул. "Цанко Лавренов" № 1

телефон: 032/623378

телефон: 032/633379


ЕКСПОЗИЦИЯ „КНИГОИЗДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX В.”

 

„ДОМЪТ НА КНИГОИЗДАТЕЛЯ ХРИСТО Г. ДАНОВ”


Запознаване с експозицията на къщата-музей „Христо Г. Данов” и работа с работни листове, които включват въпроси за живота на Данов и историята на българското книгоиздаване.

Заниманието се провежда във възстановената класна стая от епохата на Възраждането, в дома на книгоиздателя Христо Г. Данов.


ул. „Митрополит Паисий” № 2
За заявки: Вера Кисьова, тел. 032/62 94 05


ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
9-12 КЛАС

МУЗЕЙНИ УРОЦИ

 

ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  1885 ”   

 

Музейните уроци включват дискусия, прожекция на филм, попълване на работен лист или музеен фиш, игра на екскурзовод, изработване на плакат, рисуване на експонати и др.

 

1.„НА СРЕЩА С ГЛАВНИЯ УПРАВИТЕЛ”
2."НА СРЕЩА СЪС ЗАХАРИЙ...."
3. ПО НАЧИН НАЙ- БЛАГОРОДЕН..." (осъществяване на Съединението България на 6.ІХ.1885 г.)
4.История и предпоставки за създаване на Европейския съюз
Има за цел да запознае учениците в 10 и 11 клас подробно с историята и предпоставките за създаването на Европейския съюз. Главните органи на Европейския съюз и основните европейски институции.


пл. „Съединение” № 1
За заявки: Мария Карадечева, тел. 032/62 94 09

 

ЕКСПОЗИЦИЯ "БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ"

 

1.„БЪЛГАРСКО ВЪЗРОЖДЕНСКО ИЗКУСТВО – АРХИТЕКТУРА НА ПРАВОСЛАВНИЯ ХРАМ” – 2 занятия


І-во занятие – запознаване с основните елементи и символика на православния храм – нартика, наос, апсида, олтар, иконостас, купол, владишки трон, амвон, емпория и т.н. лекцията се води в храмовете „Св.св Константин и Елена”,  „Св. Неделя” и „Св.Димитър”като постепенно учениците сами откриват и назовават елементите на храма.


ІІ-ро занятие – практическо – прави се екскурзия из прекрасните 5 образеца на възрожденски православен храм, намиращи се на територията на Старинен Пловдив като учениците се запознават с историята на тяхното построяване и украсяване – строители, дърворезбари, иконописци. Всяко дете разполага с работен лист, в който решава забавни тестови въпроси.
Изготвят се музейни уроци по предварителна заявка съвместно с учителите.

 

ул. "Цанко Лавренов" № 1

телефон: 032/623378

телефон: 032/633379


ОБЗОРНИ ЛЕКЦИИ


ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  1885 ”


„Борба срещу несправедливите решения на Берлинския конгрес – 1878 г.”
„Подготовка и осъществяване на Съединението”
„Хроника на Сръбско-българската война – 1885 г.”


пл. „Съединение” № 1
За заявки: Мария Карадечева, тел. 032/62 94 09


ЕКСПОЗИЦИЯ "БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ"


Обзорната беседа в експозицията проследява периода на Възраждането с неговите основни четири елемента – икономическия подем, борбата за българска просвета и култура, 30-годишната борба за независима българска църква и революционните борби за освобождаване от османското владичество, като акцентът е върху Апприлското въстание.

 

ул. "Цанко Лавренов" № 1

телефон: 032/623378

телефон: 032/633379


ТЕМАТИЧНИ ЛЕКЦИИ


ЕКСПОЗИЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  1885”

 

1.Комитетите „ЕДИНСТВО” в борбата срещу решенията на Берлинския конгрес
2.БТЦРК и подготовката на Съединението
3.Военните и съединението
4.Доброволците в Сръбско-българската война. /Организация, оръжие, личности/
5.Ценни реликви от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, съхранявани в Регионален исторически музей – Пловдив

 

пл. „Съединение” № 1
За заявки: Мария Карадечева, Елена Иванова тел. 032/62 94 09


ЕКСПОЗИЦИЯ "БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ"

 

1. Етническото многообразие на Възрожденския Пловдив.
2. Пловдивските народни будители – Чалъковци, Найден Геров,  Йоаким Груев, Паисий Пловдивски.
3.Градът и голямата търговия.
4. Българската Голгота – Пловдив  юни 1876 – януари 1878
5. Освобождението на Пловдив и Пловдивския край.

 

ул. "Цанко Лавренов" № 1

телефон: 032/623378

телефон: 032/633379


Екипът на музея разработва и тематични беседи по идея на преподавателите по история


И ВЛАКОВЕТЕ ЗАМИНАХА ПРАЗНИ …
Евреите от векове живеят в Пловдив като част от уникалния модел на етническа толерантност заедно с българи, гърци, турци, арменци и останалите народностни и религиозни малцинства. Изложбата разказва за живота на евреите в Пловдив през вековете и тяхното спасяване през 40-те години на ХХ век. Изложбата включва 21 броя табла върху твърд материал с размери 90/100 см и 1бр. 40/100см

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
ЗА ПОСЕТИТЕЛИ СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

Музеят има установени контакти със ССУ за ДУС “Проф. Д-р. Стоян Белинов“гр. Пловдив . Заниманията се провеждат след предварителна уговорка.

 

За въпроси и заявки:

Пловдив 4000

Пл."Съединение: 1

тел. 032 629409

e-mail: hm_plovdiv@mail.bg


ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
ПО ЗАЯВКА

От тук можете да свалите заявка за посещение на музеен урок.


Свали файл "Заявка за посещение на музеен урок" (.DOC формат)

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
ЗА СТУДЕНТИ

Съвместната работа с университетите  е  важна част от дейността на музея в утвърждаването му като истински културен и научен институт и е неразделна част от образователната    стратегия на музея. Музеят е  инструмент в това  образование, а  образованието е диалог. Провеждането на  студентската  практика в музея е най-често срещаната форма на сътрудничество между двете институции. Тя се нуждае от конкретизиране на отговорностите  и  дейностите и от подготвени музейни специалисти за работа със студенти. За да се проведе качествено музейната практика тя трябва да включва следните етапи:

А/Организационен-сключване на договор между ВУЗ и музеят, разпределение на студентите  по отделите на музея, определяне на музейни специалисти , които да отговарят за студентите, запознаване със съдържанието на музейната практика, съставяне на график за изпълнение на  работата по  темите, организиране на междинни конферанси, организиране на конференция за отчет на проведената практика
Б/Същински-Внимателно изследване на потребностите на студентската аудитория, тяхната мотивация и отношение към работата. Изготвяне от музейния специалист на цикъл лекции с план-конспект за всяка една от тях. При практическото изпълнение на поставените задачи задължително се прави  оценка на работата: качествена - ефективност на дейността, поставени цели и постигнати резултати, количествена-брой участници, брой организирани програми

Музеят предлага  на студентите свободно своите ресурси. Налице е подходящо помещение  за работа, библиотека, картотека. От две години РИМ Пловдив  е оборудван в една от експозиционните си зали с витрини, които играят ролята на открит музеен фонд за пряк досег и работа с оригинални екпонати  в присъствието на музеен специалист. Предоставя се възможността за свободен  достъп до компютър, в който се съхранява голям обем информация - оригинални фотографии, сканирани оригинални текстове, теоретични разработки, библиография, мултимедийни презентации  и др.
В музея  студентите се  запознават  с  основите на музейното  знание   и се  научават: да разбират спецификата на музея в цялото многообразие на неговите функции, да се ориентират   в експозициите му, да добият практически  умения как се  създава експозиция с исторически профил, каква е същността на фондовата работа, как се попълва научната документация, как се подготвят  беседи, музейни уроци и др.
Музейните  специалисти: т.нар. тютори, поставят задачи пред студентите и контролират тяхното изпълнение. Създават цялостна картина  за музея като институция, структура, функции. Запознават студентите с минали и настоящи проекти на музея, връзки с други музеи от страната и чужбина. Приобщават студентите към историята и културата  на града. Организират междинни конферанси и конференции за отчет на проведената практика
Добра идея е студентите от различните вузове да  получават различни задачи.
Пример:  Историци /основната група студенти, с които се работи/ –работа с фондове и в експозиция. Филолози- писане на анотации и текстове за изложби на български и чужд език. Художници-участие в  подготовка на изложби, презентации , други. Чуждестранни студенти – вечери, посветени на културата на страната им.

Музейната практика представлява  уникален  шанс за студентите да опознаят музея отвътре, да се запознаят  с  основните музейни дейности и да вземат  непосредствено участие в тях.

Примерни  теми за работа със студенти в музея:
• НАУЧНО-ФОНДОВА РАБОТА В МУЗЕЯ
/включва теоретична и практическа част/

ТЕОРЕТИЧНА - Цъкъл лекции, допълнителни материали, въпроси за обсъждане, литература. Изясняване на понятията-музеен предмет, музеен  фонд, музейна колекция. Комплектоване, опазване и описване на фонда. Реставрация и консервация на музейните предмети.  Работата  с компютърната  база данни на музея дава възможност за детайлно изучаване на експонатите от фондовете, както и начините за описание и класификация.
ПРАКТИЧЕСКА - Упражнения. Посещение на фондохранилище  и работа с различни  колекции.  Пример : а) Писменни  източници-специфика на описването и  опазване им. б) Колекция фотографии-предложение за  създаване на  каталог   в) Колекция оръжия- предложения за създаване на  каталог. Тук студентите  прилагат на практика наученото и видяното в музея. Попълване на научен паспорт и историческа справка.
• ЕКСПОЗИЦИОННО-ИЗЛОЖБЕНА  ДЕЙНОСТ - Изясняване на
понятията - Експозиция, експонат, експозиционен комплекс. Методи и принципи на създаване на експозиция. Етапи на  работа в експозиционната работа : научна концепция, тематична  структура,  тематико-експозиционен план, художествено  проектиране. Експозиционо оборудване. Експозиционни  материали: текстове, анотации в експозицията.  Видове изложби  в музея.
• КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ - Представяне на образователните програми в музея и начините за работа с музейната публика. Студентите могат активно да се включат не само в етапа на осъществяване на заниманието, но и при планирането,  разработването  и организацията му.
Един ефективен  начин  за работа със студентите е  организирането на специални  събития-фестове, празници, викторини, Нощ на музеите и  др.
• МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ В МУЗЕЯ – Запознаване с рекламно-издателска  дейност, спонсорство и проекти.

УПРАЖНЕНИЕ
      
« Музей за 24 часа»
Основни стъпки :
• Теоретична част
Студентите сами избират тема и  заглавие на изложбата  и подбират експонатите  и научно-спомагателните материали. Пишат тематико-експозиционен план и  изготвят  художествен проект.
• Практическа част
Студентите  се разделят на групи,  въвеждат се  в работната среда като  целта  е   всички  от групата да преминат  през основните музейни дейности. Разпределяне на роли: директор на музея, научен сътрудник, уредник, екскурзовод,  фондохранител,  художник /всеки си избира роля и  поема съответните отговорности/.
В хода на работата се подготвя презентация, която да покаже добри и лоши страни при експонирането, опазването  и съхранението на културните ценности в Историческия музей.
• Откриване на изложбата „Музей за 24 часа” и   анализ на работата
Като  се предостави  възможността на студентите да  се запознаят  с повече и различни  страни от музейната работа, те могат да бъдат  подтикнати към дейности, които да  събудят тяхната инициатива и идеи.
В музея студентите не само могат да наблюдават, класифицират и генерират информация при свободен обмен на мнения, но и да  да си тръгнат с полезни  умения. Чрез музейната практика те могат   придобият  по-ясна   представа за реалната работна среда в българските музеи. Да  осъзнаят  важната роля и място на музея в научния и културен живот на обществото, да работят за неговия имидж и да се превърнат в негови  добри приятели и партньори.

 

За въпроси и заявки:

Пловдив 4000

Пл."Съединение: 1

тел. 032 629409

e-mail: hm_plovdiv@mail.bg


Свали като файл (.DOC формат)

БЪЛГАРСКОТО СЪЕДИНЕНИЕ В ИЗКУСТВОТО
Събитията от есента на 1885 г. и техните герои намират отражение в произведенията на българското графично, живописно и декоративно изкуство, на литературното и драматургично творчество, а военните победи звучат във войнишките песни и маршове. Съединението става тема в произведенията на големите ни художници и писатели – Георги Данчов, Николай Павлович, Иван Вазов. Самите те – участници и наблюдатели на събитията, подтиквани от родолюбива вътрешна потребност, ни оставят забележителни образци от портрети, алегории и образи. Веднага след 6 септември на първите страници на водещите европейски издания отново се появяват български сюжети. Журналисти и графични кореспонденти публикуват своите репортажи, коментари, скици и рисунки за събитието. Поместват се изгледи от Пловдив – театърът на българските събития, както и лицата на авторите и актьорите на румелийската революция. Изложбата предлага 22 броя табла на твърда повърхност с размери 50/70 см и 2 бр.табла с размери 150 /100 и 160/100 см.

БЪЛГАРСКОТО ЧУДО
/Първото българско земеделско – промишлено изложение и стопанското развитие на България в края на XIX и началото на XX в./ Изложбата е посветена на 120-та годишнина от проведеното в Пловдив Първо българско земеделско – промишлено изложение през 1892 г. То представя за първи път пред Европа стопанските възможности на България и същевременно запознава българите с техническите новости на времето. Изложбата съдържа информация за провеждането на изложението и за историческите личности, които участват в организирането и провеждането на събитието. Изложбата включва 7 броя табла-на твърда основа 50/70см, 1бр.60/100см ,1бр.-80/80см и две големи панорами/върху пенокартон/- на Пловдив и на българския павилион с размери 750/2600 см.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
ЗА УЧИТЕЛИ

Историческият музей е  място, където се съхраняват оригинални и разнообразни експонати- вещи, снимки, документи, произведения на изкуството.

 

Музеят предлага на учителите:


- Да посетят музея предварително  и да уточнят с музейния специалист темата и вида на експонатите, с които желаят да работят


- Да се запознаят отблизо с музея чрез:


• Разходка из залите на музея;
• Запознаване с библиотеката и картотеката на музея;
• Контакт с оригинални предмети, за да преценят какво би било интересно за учениците;


Така учителят се научава да използва възможностите на музея. Доказано е , че „ученето” с експонати се възприема по-лесно  и с по-голям ентусиазъм, помни се по-дълго и поражда желание да се научи повече.


След посещението в музея, в класната стая  се извършва оценка на извършеното. Учителят получава от музея работни листове, помощни текстове и др. материали за допълнителна работа.

 

За въпроси и заявки:

Пловдив 4000

Пл."Съединение: 1

тел. 032 629409

e-mail: hm_plovdiv@mail.bg


СБОРНИЦИ И ДОКЛАДИ

1992 г. - Национална научна сесия «100 години от Първото българско земеделско- промишлено изложение»
В този сборник са публикувани доклади и научни съобщения по случай 100 години от първото българско земеделско-промишлено изложение от проведената научна сесия, организирана от Министерство на културата, Национален център за музей, Институт по история при БАН, Международен панаир-Пловдив и Дирекция „Културно-историческо наследство”-Пловдив, която се проведе на 17-18 септември 1992 г.

 

1994 г. - Национална научна сесия «Училищната книжнина в България през ХІХ век»
В този сборник са публикувани доклади и съобщения от научна сесия посветена на 125-годишнината на организираното книгоиздаване в България и 160-годишнината от рождението на Драган В. Манчов, организирана от Национален център за музей, галерии и изобразителни изкуства, Община Пловдив и Регионален исторически музей-Пловдив, която се проведе на 12-13 октомври 1994 г., с научен ръководител проф. д-р п.н. Вера Бойчева.

 

1995 г. - Национална научна конференция «Съединението на България от 1885 г. и нациоанлно обединителната програма на българите»
В този сборник са публикувани доклади и съобщения от научната конференция, посветена на 110-годишнината от Съединението на България, „Съединението на България от 1885 г. и националнообединителната програма на българите” проведена в Пловдив на 5-6 септември 1995 г. с научен ръководител проф. Елена Стателова.

 

1998 г. - Национална научна сесия «Пловдив по пътя към модерния свят»
Сборник с доклади от национална научна конференция „Пловдив по пътя към модерния свят” с научен ръководител проф. Андрей Пантев, проведена на 20-21 май 1998 г. в Пловдив.

 

2000 г. -  Национална научна  конференция «Европейските влияния в Пловдив от ХVІІІ до средата на ХХ век»
В този сборник са публикувани докладите от научната конференция „Европейски влияния в Пловдив ХVІІІ до средата на ХХ век”, организирана от Община Пловдив и Регионалин исторически музей-Пловдив, и проведена на 16-17 май 2000 г. в зала „Съединение” с научен ръководител доц. д-р Райна Гаврилова.

 

2001 г. - Национална научна сесия «Кирил патриарх Български – живот и дело»
В сборника са вклучени доклади и научни съобщения от юбилейна научна сесия „Кирил патриарх Български – живот и дело”, проведена в Пловдив на 7 март 2001 г., организирана от Инициативния комитет за честване на 100 години от рождението и 30 години от смъртта на Кирил патрирарх Български в Пловдив.


ГОДИШНИЦИ

2003
В този сборник са публикувани докладите от научна сесия „Пловдивският край в национално-освободителното движение на българите в  Македония и Тракия след Берлинския конгрес”, проведена в зала „Съединение” на Регионален исторически музей-Пловдив на 16 юни 2003 г. по повод 100-годишнината на Илинденско-Преображенското въстание и 110-годишнината от създаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.
Организатори на сесията: Институт по история при Българска академия на науките, Македонски научен институт, Тракийски научен институт и Регионален исторически музей-Пловдив с Научен ръководител ст.н.с. д-р Ангел Димитров.

 

2004
В този годишник на Регионален исторически музей-Пловдив за 2004 г. са публикувани доклади от научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ” на тема „ПЛОВДИВ В КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ”, проведен на 8-9 октомври 2004 г. в зала „Съединение” на Регионален исторически музей-Пловдив. Организатори на форума – Институт по история при БАН, Национален център за музеи, галерии и изобразителни изкудтва, Регионален исторически музей-Пловдив и Община Пловдив. Подготовката и научното ръководство на форума са осъществени от ст.н.с. д.и.н. Георги Марков – директор на Института по история, ст.н.с. д-р. Василка Танкова, Димитър Пиронков – началник отдел „Организационно-методическа дейност” в НЦМГИИ и н.с. Стефан Шивачев – директор на Регионален исторически музей-Пловдив с научен ръководител проф. д.и.н. Илия Тодев. Годишникът се издава в памет на големия изследовател на Българското възраждане професор Кумка Шарова, която даде идеята за темата на научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2006”.

 

2006
В този годишник на Регионален исторически музей-Пловдив за 2006 г. са публикувани доклади от научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2006” на тема „МЛАДИ” И „СТАРИ” В БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ, проведен на 10-11 октомври 2006 г. в зала „Съединение” на Регионален исторически музей-Пловдив с научен ръководител проф. д.и.н. Илия Тодев. Годишникът се издава в памет на големия изследовател на Българското възраждане професор Кумка Шарова, която даде идеята за темата на научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2006”.

 

2008
В този годишник на Регионален исторически музей-Пловдив за 2008 г. са публикувани доклади от научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2008” на тема „АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПЛОВДИВ КАТО ПОСРЕДНИК МЕЖДУ МИНАЛОТО И СЪВРЕМЕННОСТТА”, проведен на 9-10 октомври 2008 г. в къща „Георгиади” и посветена на 160-годишнината от построяването на тази забележителна сграда-национален паметник на култерата.

 

2009
В този годишник на Регионален исторически музей-Пловдив за 2009 г. са публикувани доклади от научен форум „ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2009” на тема „РОД, СЕМЕЙСТВО, ОТЕЧЕСТВО” /Пловдивските фамилии в националната история на България/, проведен на 7-8 октомври 2009 г. в зала „Съединение”. Организатори на форума – Института по история при БАН, Регионален исторически музей-Пловдив и Община Пловдив с научен ръководител академик Георги Марков.

 


Свали годишник 2009 (.PDF формат)

2014
Иван Евстратиев Гешов - държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура

Свали годишник 2014 (.DOC формат)

2015
Съединението на България от 1885 г. - 130 г. по-късно

Свали годишник 2015 (.PDF формат)

ДРУГИ ИЗДАНИЯ
Няма налична информация на български.

ПРОЕКТИ И ПАРТНЬОРСТВА

Регионален исторически музей – Пловдив (РИМ – Пловдив) е част от инициативата „Нощ на музеите и галериите – Пловдив” на Фондация „Отворени Изкуства”

 

През 2012 г. институцията представи „Нощ на ретро фотографията в музея“/Игри на въображението – скици във времето – закачки с историята/, проект осъществен чрез „Фонд Музеи”. Платформата е създадена през 2012 година от фондация “Отворени изкуства” и фондация “Америка за България” с цел финансова подкрепа на културни проекти, които да бъдат инициирани от регионалните музеи и реализирани в основната програма на “Нощ на музеите и галериите – Пловдив”.

 

http://www.night.bg

http://openarts.info

http://www.americaforbulgaria.org 

 

РИМ - Пловдив е част от инициативата Международен ден на музеите, организиран от Международния музеен съвет (ICOM) и Европейска нощ на музеите, организирана от френското Министерство на културата и комуникациите

 

През 2012 г. РИМ-Пловдив се включи в световната инициатива с представянето на изложбата „Геометрия на времето – практики в обществена среда”, инициирана от HR-Stamenov и Бора Петкова. Проявата хвърли повече светлина върху художествените експерименти и употреба на публичното пространство, като показва творби и видео документация от различни артистични намеси, пърформанси и акции.

 

http://icom.museum/

http://icom.museum/activities/international-museum-day/

http://nuitdesmusees.culture.fr/

 

Регионален исторически музей – Пловдив е част от инициативата „Ден на доброволчеството”, организирана от фондация „Помощ за благотворителността в България”

 

http://www.bcaf.bg/

 

Регионален исторически музей – Пловдив има сключен меморандум за сътрудничество с Музей за история на Москва, Руска федерация и НУ „Завод и музей” – Битоля, Р. Македония

 

В резултат на тези договорености бяха разменени изложби, които представиха културно историческото наследство на Пловдив, архитектурата на град Битоля и руската мода в края на 19 и началото на 20 век;


МУЗЕЕН МАГАЗИН
В информационните центрове на къща „Георгиади” и сградата на Областното събрание /парламент/ на Източна Румелия са разположени щандове за продажба на пощенски картички и магнитчета от Пловдив, различни издания на туристически гидове на града на български, руски, немски, френски, испански, английски език, множество специализирани исторически издания като “Годишник на РИМ – Пловдив”, луксозни албуми “Април 1876”, “Съединение 1885”, “България, нейната армия и войните за национално обединение през фотообектива на ген. Йеротей Сирманов” книгата на Илия Тодев “Батак – мит или реалност” и много други. Тук можете да си закупите и книжката “100 национални туристически обекта” и да получите печат.

ЗАЛИ ПОД НАЕМ

Регионален исторически музей – Пловдив - дава част от своите зали и дворни пространства под наем.

 

Зала „Съединение” в експозиция „Съединение на България 1885 г.” разполага със 60 седящи места и е подходяща за провеждане на концерти /разполага с роял/, представяне на книги, презентации, прожекции и др. – базова цена за наемане:

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН - 50.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН - 60.00 лв. на час с ДДС.

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН - 60.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН - 70.00 лв. на час с ДДС.

 

Зала в експозиция „Българско възраждане” разполага с 30-40 седящи места, подходяща за представяне на книги – базова цена за наемане:

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН - 50.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН - 60.00 лв. на час с ДДС.

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН - 60.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН - 70.00 лв. на час с ДДС.

 

 

Дворно пространство в експозиция „Българско възраждане” –  с 50 седящи места,подходяща през пролетния и летния сезон за представяне на книги, презентации, връчвания на награди и други - базова цена за наемане – 50.00 лв. на час с ДДС.

 

Дворно пространство в експозиция „Книгоиздаване в България през втората половина на 19 и началото на 20 век” –  с 50 седящи места, подходяща през пролетния и летния сезон за презентации, връчвания на награди, представяне на книги и други - базова цена за наемане – 50.00 лв. на час с ДДС.

 

Зала в Музеен център за съвременна история с 40 седящи места, подходяща за представяне на книги, демонстрации, презентации и други - базова цена за наемане:

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН - 50.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЛЕТЕН СЕЗОН - 60.00 лв. на час с ДДС.

ДЕЛНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН - 60.00 лв. на час с ДДС.

ПРАЗНИЧЕН ДЕН НА ЗИМЕН СЕЗОН - 70.00 лв. на час с ДДС.

 


Декларация за ползване на зала „Съединение” със задълженията на желаещите да наемат музейното пространство.

КОНФЕРЕНЦИИ

Регионален исторически музей-Пловдив организира поредица от научни форуми и  конференции с цел изследване и популяризиране на историческото минало на Пловдив и приносът на пловдивските дейци в националната история на България:

 

1992 г. - Национална научна сесия «100 години от Първото българско земеделско- промишлено изложение»

 

***


1994 г. - Национална научна сесия «Училищната книжнина в България през ХІХ век»

 

***


1995 г. - Национална научна конференция «Съединението на България от 1885 г. и нациоанлно обединителната програма на българите»

 

***


1998 г. - Национална научна сесия «Пловдив по пътя към модерния свят»

 

***


2000 г. -  Национална научна  конференция «Европейските влияния в Пловдив от ХVІІІ до средата на ХХ век»

 

***


2001 г. - Национална научна сесия «Кирил Патриарх Български – живот и дело»

 

***


2003 г. - Научна сесия «Пловдивският край в национално-освободителното движение на българите от Македония и Тракия след Берлинския конгрес»

 

***


2004 г. - Национална научна сесия «Пловдив в културната история на България»

 

***


2006 г. - Национална научна конференция «МЛАДИ» И «СТАРИ» В БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ»

 

***


2008 г. - Научен форум ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2008 «Архитектурното наследство на Пловдив като посредник между историята и съвременността»

 

***


2009 г. - Научен форум ПЛОВДИВСКИ ПРИНОСИ 2009 «РОД, СЕМЕЙСТВО, ОТЕЧЕСТВО»

 

***


2010 г. - Национална научна конференция посветена на 125 години от Съединението на България «МИТОВЕ И ИСТОРИИ В БЪЛГАРИЯ»

 

***

 

2012 г. - Научна конференция "БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В ПЛОВДИВ ПРЕЗ XIX и XX век"

 

Институт за исторически изследвания при БАН, Община Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив и Фондация „Димитър Петров Кудоглу” организираха научен форум „Пловдивски приноси” на тема „Благотворителността в Пловдив през ХІХ и ХХ век”. Форумът се проведе на 25 октомври 2012 година и беше посветен на 150-годишнината от рождението на Димитър Петров Кудоглу, най-големия дарител на българското здравеопазване. Научен ръководител беше професор Василка Танкова – ръководител на секция „Нова българска история” на Института за исторически изследвания. Участваха доц. д-р Росица Стоянова (ИИстИ), проф. дин Веска Николова (ИИстИ), д-р Мая Лесинска (Медицински Университет – Пловдив), докт. Адриана Любенова (ИИстИ), Румяна Донева (РИМ – Пловдив), д-р Видин Сукарев (РИМ-Пловдив), Свобода Запрянова (РИМ-Пловдив), Йорданка Кривошиева (РИМ-Пловдив), ас. Иванка Митева (РИМ-Пловдив), Владимир Балчев (ТДДА – Пловдив), Вера Кисьова (РИМ-Пловдив), Анна Илиева (РИМ-Пловдив), ас. Стефан Шивачев (РИМ-Пловдив), Райна Каблешкова (РЕМ-Пловдив), Георги Радославов (ИМ-Перник), Иванка Ангелова (ТДДА – Кърджали), Светлана Петкова (ТДДА-Пловдив), Александър Пижев (РИМ-Пловдив), Пламен Четелязов (РИМ-Пловдив), Мария Карадечева (РИМ-Пловдив).

 

***

 

2014 г. - НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АКАДЕМИК ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ (1849 – 1924) – ДЪРЖАВНИК, ОБЩЕСТВЕНИК И УЧЕН, МЕЦЕНАТ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА И КУЛТУРА”

 

На 6-ти и 7-ми ноември 2014 г. в зала „Съединение” на Регионален исторически музей – Пловдив се проведе национална научна конференция „Академик Иван Евстратиев Гешов (1849 – 1924) – държавник, общественик и учен, меценат на българската наука и култура”. Организатори на събитието бяха: Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките, Регионален академичен център – Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив и Община Пловдив. Конференцията беше посветена на Иван Евстратиев Гешов – един от двамата пловдивчани, министър-председатели на България. Свои доклади изнесоха над 30 историци от Българската академия на науките, университетските центрове, архивите и музеите в България.

 

***

 

2015 г. - НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ 1885 – 130 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

 

По програмата на Национален комитет за честването на 130-годишнината от Съединението на България, под председателството на г-н Росен Плевнелиев – Президент на Република България, на 25-ти и 26-ти юни 2015 г., в зала „Съединение” на Регионален исторически музей – Пловдив, се проведе национална научна конференция на тема: „Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно”. В програмата бяха включени над 30 доклада на изследователи от Българската академия на науките (БАН), университетските центрове в София, Пловдив, Велико Търново, Шумен и Благоевград, музейни специалисти, експерти и преподаватели по история в българските училища. Докладваха се новооткрити факти за Съединението на България, пречупени през погледа на изследователите 130 години след събитията.

 

***

 

2017 г. - НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX И XX ВЕК – ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТИ, МЕСТНА ВЛАСТ“

 

Институт за исторически изследвания – БАН, Регионален исторически музей – Пловдив и Община Пловдив организираха Национална научна конференция „Пловдив през втората половина на XIX и XX век – общество, личности, местна власт”. Конференцията се проведе под патронажа на инж. Иван Тотев – кмет на Община Пловдив. В научната среща взеха участие 38 изследователи на историята на Пловдив от Българската академия на науките, университетските центрове, архиви, библиотеки и музеи. Всеки доклад има своя научен принос за важни въпроси от историята на Пловдив през XIX и XX век. Конференцията бе посветена на 150 годишнината от рождението на големия пловдивски общественик Недко Каблешков.


ЦЕНИ НА БИЛЕТИ И БЕСЕДИ

Цени на вход:

 

Възрастни – 4.00 лв;
Ученици – 1.00 лв;
Деца до 7 години и хора в неравностойно положение – безплатно;
За участие в образователни програми по тематиката на музея – 1.00 лв;
За възрастни за временни изложби - 2.00 лв;
Семеен билет /родители с едно, две или повече деца/ - 5.00 лв.;
Билет "Баба, дядо и внуче" / с едно, две или повече внучета/ - 3.00 лв;

 

Забележка: Съгласно препоръките на ЮНЕСКО, Министерството на културата и Решение на Общински съвет Пловдив всеки първи четвъртък от месеца е безплатен.

 

Обзорна беседа - 10.00 лв.
Специализирана беседа - 10.00 лв.
Беседа на чужд език - отдел „Българско възраждане” /английски, руски език/ - 15.00 лв.
Беседа на чужд език - отдел „Съединение на България 1885 г.” /английски език/ - 15.00 лв.
За подготовка и провеждане на образователна беседа извън тематиката на музея – 12.00 лв.


ДРУГИ УСЛУГИ

ВИДЕОПРОЖЕКЦИИ

 

"ПО НАЧИН НАЙ-БЛАГОРОДЕН" –  времетраене 50 минути


"И ЧУКНА 6.ІХ." – времетраене 40 минути


"НИЕ,  ДОЛУПОДПИСАНИТЕ" – времетраене 45 минути


"ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОНСЕРВАТИЗМА НА БЪЛГАРИТЕ" /Константин Стоилов/ – времетраене 60 минути


"ЧАСЪТ НА НАШЕТО СЪЕДИНЕНИЕ" – времетраене 60 минути


Видеопрожекциите се провеждат в зала „Съединение”.
Регионален исторически музей – Пловдив
отдел „Съединение на България 1885 г.”
пл. „Съединение” № 1
За заявки: Мария Карадечева, Елена Иванова – тел. 032/62 94 09


Цената на видеопрожекция се таксува като специализирана беседа и цена на вход за посетител.


РОД, СЕМЕЙСТВО, ОТЕЧЕСТВО
Изложба "РОД, СЕМЕЙСТВО, ОТЕЧЕСТВО" се състои от 32 табла с размери 0.80 х 1.20 м. Тя проследява развитието на Пловдив от края на 19 до втората половина на 20 век, оформянето му като център на борбата за новобългарско образование и самостоятелна църква и важната му роля в следосвобожденската история на България. Изложбата разказва за едни от най-видните пловдивски фамилии, променили характера на града и участвали активно в построяването на църкви и училища, хора, отдали своите сили за изграждането на модерната визия на Пловдив. Тук можем да споменем фамилиите на Чалъковци, Гешови, Чомаков, Найден Геров, Хр. Г. Данов, Ал. Богориди, Г. Кръстевич, К. Стоилов, Обрейкови, Калпакчиеви, Герджикови, Томасян, Пееви, Генадиеви, Кудоглу, Станчеви, А. Букорещлиев и др.

ПОСЛАНИЕ ОТ ВЕЧНОСТТА

Изложбата "ПОСЛАНИЕ ОТ ВЕЧНОСТТА" е създадена от екип на Регионален исторически музей – Пловдив през 2008 година и има за цел да запознае зрителите с историята, културно-историческото богатство и съвременния ден на Пловдив. Тя се състои от 79 фотоса и панорамни снимки разпределени в няколко раздела: Археологическо наследство, Архитектурно-историческия резерват Старинен Пловдив и съвременния ден на града. Снимките са дело на известните български фотографи Иво Хаджимишев, Соня Станкова и Елена Илиева и са заснети в периода 2006-2008 година.


Изложбата гостува през май-юни 2008 година в Историческия музей на град Битоля, Македония и през август-септември 2008 година в Музея за история на Москва, Русия.  Изложбата може да бъде показана в различни по големина зали като обема и бъде    редуциран от минимум 45 до максимум 79 фотоса. Фотосите са поставени в рамки с размери  0.50 х 0.70 метра, а панорамните снимки всяка състояща се от няколко части са с общи размери 3.88 м. х 0.72 м., 2.64 м. х 0.73 м. и 2.22 м. х 0.70 м.


ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 6 СЕПТЕМВРИ
Изложбата от художествени произведения, посветени на 6 септември включва 17 картини - портрети на Захари Стоянов, Иван Андонов, Иван Арабаджията, Петър и Недялка Шилеви, полковник Кесяков, Георги Данчов, гененерал Данаил Николаев, както и художествени произведения посветени на Съединението. Техниките, в които са изпълнени е маслена, графична и темпера, а сред авторите са – Христо Кърджилов, Тодор Шекерджиев, Михаил Карапаунов, Христо Форев, Иван Бункера, Таньо Танев, Марияна Китипова, Иван Кирков и други.

Експозиция
„Българско възраждане”

View Larger Map

 

Регионален исторически музей – Пловдив
Експозиция Българско възраждане
ул. Цанко Лавренов № 1
Пловдив 4000
телефон: 032/623378   032/633379
факс: 032/269955


Експозиция
„Книгоиздаване в България
през втората половина на 19 и началото на 20 век”

View Larger Map

 

Регионален исторически музей – Пловдив
Експозиция Книгоиздаване в България през втората половина на 19 и началото на 20 век
ул. Митрополит Паисий № 2 Пловдив
4000
телефон: 032/629405
факс: 032/269955


Експозиция
„Съединение на България 1885 г.”

View Larger Map

 

Регионален исторически музей – Пловдив
Експозиция Съединение на България 1885 година
пл. Съединение № 1 Пловдив
4000
телефон: 032/629409
факс: 032/269955


Музеен център
за съвременна история

View Larger Map

 

Регионален исторически музей – Пловдив
Музеен център за съвременна история
ул. Ангел Букорещлиев № 14
Пловдив 4000
телефон: 032/628884   032/634512
факс: 032/269955


ХРИСТО Г. ДАНОВ -
КНИЖАРЯТ, КОГОТО НАРИЧАХА МИНИСТЪР
Изложбата е подготвена от Регионален исторически музей – Пловдив, и има за цел да припомни родолюбивата дейност на големия възрожденец и основател на модерното българско книгоиздаване.
Изложбата визира началото на издателската дейност на Данов, поставена с отпечатването на календарчето „Старопланинче” през 1855 г. и първите учебници, съставени и издадени в съдружие с Йоаким Груев. Проследява разнообразната и богата учебникарска продукция на издателството на Данов в годините до Освобождението на България. Благодарение на неговата голяма разпространителска мрежа всички български училища се снабдяват с учебници по различните предмети и степени на българското образование. Представени са снимки и документи от откриването на печатницата на Данов в Пловдив през 1878 г., дейността му като организатор и участник в Първото земеделско-промишлено изложение през 1892 г. и като кмет на Пловдив от 1896 до 1899 г. Показани са семейни снимки и родословното дърво на фамилията на Данов, както и на експозицията на къщата-музей „Христо Г. Данов”. Фотодокументалната част се допълва с оригинални печатни издания и учебни помагала на издателството на Христо Данов, негови лични вещи, снимки и документи.

ИСТОРИЧЕСКИ КАЛЕНДАР

ЕКСПЕРТИ
Румяна Тодорова-Донева | Експерт-специалист по КИН


Контакти:


Адрес: Пловдив, 4000, ул. "Цанко Лавренов" 1

Тел. +35932623378

e-mail: historymuzeumplovdiv@gmail.com 


Пламен Четелязов | Експерт-дигитализация

Пламен Четелязов е бакалавър по "Икономика на социално-културната сфера" от Университет за Национално и Световно Стопанство, София и магистър по "Медийна Комуникация (Журналистика, Реклама, PR)" от Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски". Работи в Регионален исторически музей - Пловдив от 2011 г. като уредник връзки с обществеността. Поддържа връзката на музея с медиите. Поддържа контактите на музея с Община Пловдив и Областна администрация по въпросите на културно-историческото наследство. Поддържа международните връзки и контакти на музея. Работи с неправителствени и обществени организации по въпросите на музейното дело и опазването на културни ценности. Отговаря за интернет страниците на музея и постоянното им актуализиране. Следи и отговаря за компютърните системи и мрежи в музея. Разработва проекти за включването на музея по оперативни и национални програми.

 

Контакти:


Адрес: Пловдив, 4000, пл. "Съединение" 1

Тел. +35932629409

Моб.тел. +359879886849

e-mail: rimplovdiv@gmail.com 

Лична страница: https://plamen-chetelyazov.wixsite.com/monkilok


Проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив” - повратен ресурс за изследователи и публика

МОБИЛНА ДИГИТАЛНА СТАНЦИЯ
Мобилната дигитална станция на Регионален исторически музей - Пловдив е разположена в Музеен център за съвременна история към Регионален исторически музей - Пловдив. Помещението е оборудвано с Artec Eva 3D, Copibook Cobalt и Epson скенери, фотоапарат Canon EOS 7D Mark II, професионално студийно осветление и друго студийно оборудване.

Сградата на Музеен център за съвременна история е построена през 1895 година за офицерски клуб. От 1905 до 1923 година е „Народен дом”. През 1951 година къщата е предоставена за Музей за историята на капитализма, работническото движение и социалистическото строителство. Днес в нея се намира просторна, модерно оборудвана зала, която е предпочитано пространство за представяне на художествени и фотографски изложби, презентации, семинари и други публични прояви. Центърът е и дом на постоянната музейна изложба „Душата на японската кукла”.

Пловдив 4000

ул. "Ангел Букорещлиев" 14

тел: +35932628886

e-mail: rimplovdiv@gmail.com


РЕСУРСИ
Свали електронен каталог на изложбата "СЪХРАНЕНАТА ПАМЕТ ЗА СЪЕДИНЕНИЕТО ОТ 1885г. В БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ, АРХИВИ, БИБЛИОТЕКИ И ЧАСТНИ КОЛЕКЦИИ".

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

DEMO 01


Процесът на глобализация моделира света. Ефектите се търсят в нарастването на икономическите, социалните, техническите, политическите и културните взаимовръзки и отношения. Дефектите се проявяват във върховенството на паричният капитал, комерсиализацията, замърсяването на околната среда и загубата на самобитна идентичност. Най-осезаемото проявление на всичко това е липсата на свободно време. Повярвали на капиталистическите блянове и обсебени от неотложните си задачи ние все по-рядко отиваме сред природата, гледаме театър, наслаждаваме се на концерт или посещаваме музей...

През 2014 г. Симеон Марлоков – тогава ученик в Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, реши да ни покаже, че някои от ефектите на глобализацията могат да се превърнат в решения за някои от дефектите. Мотивира го желанието да покаже Регионален исторически музей – Пловдив и на онези млади българи, които не намират време да посетят нашите експозиции. Вдъхнови го кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата и необходимостта да запознаем чужденците с културно-историческото наследство под тепетата. Симеон Марлоков използва своите софтуерни умения и потенциала на новите технологии, за да създаде детайлно виртуално копие на експозиция „Съединение на България от 1885 г.”, което може да бъде свалено от интернет и инсталирано на всеки компютър или смартфон. По този начин модерният човек, обградил ежедневието си с различни интерактивни устройства, може да осъществи т.нар. first-person виртуално посещение на музея по всяко време и от всяко място на света.

Първата демоверсия беше демонстрирана в зала „Съединение” по време на десетото издание на Европейската нощ на музеите през 2014г. Тя получи отлични отзиви от публиката и поканените за събитието софтуерни специалисти. За 6-ти септември 2015г. беше готова и втората демоверсия, с която Симеон Марлоков – вече студент в Технически университет, впечатли Росен Плевнелиев – президент на Република България, и инж. Иван Тотев – кмет на град Пловдив. На 21-ви май 2016 г., в дванайсетата Европейската нощ на музеите, Симеон Марлоков, към когото западните компании вече протягат ръце, демонстрира пред публиката завършения проект, а след тази дата програмата може да бъде сваляна от официалната интернет страница на Регионален исторически музей – Пловдив.

Свали програмата: Виртуална разходка


2010
В този Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив за 2010 година са публикувани доклади от Национална научна конференция на тема „МИТОВЕ И ИСТОРИИ В БЪЛГАРИЯ”, посветена на 125-годишнината от Съединението на България. Организирана от Институт за исторически изследвания при БАН, Дирекция „Културно наследство” на Министерство на културата, Община Пловдив и Регионален исторически музей – Пловдив и проведена на 10 и 11 юни 2010 г. в зала „Съединение” с научен ръководител академик Георги Марков.

Свали годишник 2010 (.PDF формат)